แนวทางการติดตั้งไฟฉุกเฉิน ติดตั้งจุดไหนได้บ้าง


ไฟฉุกเฉิน

ไฟฉุกเฉิน คือ อุปกรณ์ที่ให้แสงสว่าง เป็นไฟสำรองในอาคาร เมือ่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ หรือเกิดเหตุเพลิงไหม้ ไฟฉุกเฉินจะส่องสว่างขึ้นมาทำให้การอพยพ การเคลื่อนย้ายผู้คนออกมาจากอาคารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดเกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้อาคารทุกคน วันนี้เราจะพามาดูกันว่าไฟฉุกเฉินสามารถติดตั้งภายในอาคาร บริเวณจุดไหนได้บ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการติดตั้ง 

ประตูทางออก 

เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้า เกิดเหตุเพลิงไหม้ ทุกคนต้องมองหาประตูทางออก ดังนั้น ไฟฉุกเฉินควรติดตั้งตรงบริเวณประตูทางออก เพื่อให้ทุกคนมองเห็นสามารถออกมาจากอาคารได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย 

บริเวณบันได 

ควรติดตั้งไฟฉุกเฉินไว้ตรงบริเวณบันได ทางขึ้นลง เพราะเป็นจุดที่อันตรายหากเกิดเหตุไฟฟ้าดับ มีโอกาสที่จะพลัดตกบันไดได้ และทำให้เกิดการบาดเจ็บตามมา นอกจากนั้นส่วนที่เป็นมุมอับ ควรทำการติดตั้งไฟฉุกเฉินเอาไว้ด้วยเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 

ทางเดินหนีไฟ 

อีกหนึ่งจุดที่ควรติดตั้งคือบริเวณทางหนีไฟ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จำเป็นต้องอพยพผู้คนออกมาผ่านทางเดินหนีไฟ ออกมาจากภายในอาคาร หากบริเวณทางหนีไฟ ไม่มีแสงสว่าง ส่งผลให้การอพยพเป็นไปด้วยความยากลำบาก 

บริเวณที่มีอุปกรณ์ฉุกเฉิน 

ควรติดตั้งไฟฉุกเฉินไว้ตรงบริเวณที่มีอุปกรณ์ฉุกเฉิน เช่น ถังดับเพลิง สายยาง ฯลฯ หากเกิดเหตุเพลิงไม้ จะทำให้มองเห็นจุดที่เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ อยู่สามารถใช้อุปกรณ์เหล่านั้นในการดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว ช่วยระงับการเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันไม่ให้เพลิงลุกลามบานปลายสร้างความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและชีวิต 

จุดที่มีลักษณะงานอันตราย 

จุดที่มีลักษณะงานอันตรายควรติดตั้งไฟฉุกเฉิน เช่น บริเวณใกล้เครื่องจัก จุดที่มีสารเคมี ฯลฯ ในขณะที่พนักงานปฏิบัติงานอยู่ หากเกิดเหตุไฟฟ้าดับ ถ้าไม่มีไฟฉุกเฉินให้แสงสว่างอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือไม่รับอันตรายจากการทำงานได้ เนื่องจากความมืดที่บดบังทัศนียภาพ 

จุดรวมพล 

จุดรวมพล คือ บริเวณที่อพยพผู้คนมายังจุดนี้ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ป้องกันความโกลาหล หัวหน้างานสามารถตรวจเช็คพนักงานได้ ว่าใครอยู่ที่ไหน มาครบหรือไม่ ขาดใครไปบ้าง สามารถปฏิบัติตามแผนที่เคยซ้อมไว้ได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ขึ้นจริงๆ 

จุดที่ปฐมพยาบาล 

อีกหนึ่งจุดที่มีความสำคัญมากๆ คือ จุดปฐมพยาบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลการทางการแพทย์ ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว เข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้ 

บริเวณห้องน้ำ 

สุดท้ายคือบริเวณห้องน้ำ ที่ควรติดตั้งไฟฉุกเฉิน เพราะเป็นสถานที่ที่อาจเกิดอันตรายขึ้นได้หากเกิดเหตุไฟฟ้าดับหรือเกิดเหตุขัดข้องต่างๆ 

ทั้งหมดนี้ ก็คือ แนวทางการติดตั้งไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆ หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย ไฟฉุกเฉิน ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างมาก